Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

                         POZVÁNKA

                 V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení, zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva do zasadačky OcÚ
    dňa 21. 03. 2018 o 18,00 hod.

Program: 
        
1./  Otvorenie zasadnutia
2./  Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./  Kontrola plnenia uznesení
4./  Opätovné schvaľovanie alternatívy povrchu chodníkov(147-165,191-202)
5./  Rôzne
6./  Návrh na uznesenie
7./  Záver
                                       

                                                                MVDr. Miroslav Eľko
                                                                     starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 11 [>]