Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

    POZVÁNKA

       V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení, zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva do zasadačky OcÚ

dňa 04. 07. 2018 o 21,00 hod.

Program

                   

  1./  Otvorenie zasadnutia

  2./  Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice

  3./  Kontrola plnenia uznesení

  4./  Návrh rekonštrukcie VO - Sandolux

  5./  Rôzne

  6./  Návrh na uznesenie

  7./  Záver

                                                                      MVDr. Miroslav EĽKO

                                                                             starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 11 [>]