Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

                                       POZVÁNKA

                      V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení, 

               zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva do zasadačky OcÚ

                                                dňa 26. 09. 2018 o 17,30 hod.

Program: 
        
  1./  Otvorenie zasadnutia
  2./  Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
  3./  Kontrola plnenia uznesení
  4./  Správa audítora
  5./  Žiadosť o sponzorský príspevok - SZCH
  6./  Akcia- „Úcta k starším s privítaním novonarodených...
  7./  Vyhodnotenie volebného obdobia 2014-2018
  8./  Rôzne
  9./  Návrh na uznesenie
10./ Záver

                                                                          MVDr. Miroslav Eľko

                                                                               starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 13 [>]