Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

História

Prvá písomná zmienka je z roku 1409 pod menom Dobrota. V roku 1560 bola premenovaná na Dobroka. V roku 1786 Dubrawka, maďarsky Dobróka, Dubróka. Dnešný názov obce je Dúbravka, odvodený od slova dub. Tento symbol je zobrazený aj v obecnom erbe. Obyvateľom obce sa hovorí Dúbravčan, Dúbravčanka.

Obec bola administratívne začlenená do Zemplínskej župy. Do roku 1960 patrila do okresu Michalovce, kraj Prešov. Od r. 1960 okres Michalovce, kraj Východoslovenský. V súčasnosti patrí do okresu Michalovce, kraj Košický.

V chotári obce bolo nájdené pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, sídlisko hallštattské, laténsko-dácke a rímsko-barbarské.

Obec patrila Buttkayovcom, od r. 1409 zemianskym rodinám, od r. 1774 Szirmayovcom a od 19.storočia Lobkovitzovcom.

V roku 1715 mala 19 opustených a 7 obývaných domácnosti, v roku 1787 - 57 domov a 404 obyvateľov a v roku 1828 - 96 domov a 707 obyvateľov.

Obyvatelia obce sa zaoberali prevážne poľnohospodárstvom. V roku 1831 sa zapojili do roľníckeho povstania. V rokoch 1890 - 1900 sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR sa živili poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1958. Na slávnostnej ustanovujúcej schôdzi, za prítomnosti zástupcov ONV, bolo vyhlásené celoobecné JRD na čele s prvým predsedom Štefanom Šaffom. V začiatkoch na družstve pestovali zeleninu, tabak a obilie. V živočíšnej výrobe sa rozvíjal chov dojníc. Postupom času za družstvo zameralo hlavne na chov plemenných ošípaných, v čom dosahovali vynikajúce výsledky. Z účasti na mnohých výstavách Agrokomplexu v Nitre si doniesli družstevníci mnohé ocenenia.