Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie

Obec Dúbravka

Sídlo

OcÚ Dúbravka 88

IČO

325112

DIČ

2020738775

Štatutárny zástupca

Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce

e-mail

obecdubravka@minet.sk

tel.č.

056/6493112

mobil

0940 637 043

Obec Dúbravka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávate!’ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

9 096,68 €

Detské ihrisko

PLAYSYSTEM, s. r. o., Námestie L. Novomeského, Košice 

1 479,60 €

Chladnička do svadobky KD

GASTROLUX, s.r.o., Žilina

Dokumenty na stiahnutie