Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

POZVÁNKA

                 V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení, zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva do zasadačky OcÚ
    dňa 13. 06. 2018 o 17,30 hod.

Program: 
        
  1./  Otvorenie zasadnutia
  2./  Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
  3./  Kontrola plnenia uznesení
  4./  Svetelná štúdia VO – Grep Slovakia/Sandolux
  5./  Príprava akcií
  6./  Rôzne
  7./  Návrh na uznesenie
  8./  Záver

                                                              MVDr. Miroslav Eľko

                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 13 [>]