Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

                                          P O Z V Á N K A


       na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbravke,

ktoré sa uskutoční 11.06.2019 o 19,00 hod v zasadačke OcÚ

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Projekt – Informačné merače rýchlosti – schválenie spoluúčasti
4./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - schválenie
5./ Prejednanie nadchádzajúcich kultúrno-spoločenských akcií
6./ Rôzne
7./ Návrh na uznesenie
8./ Záver

                                                                          Ing. Stanislav Bajužik
                                                                                starosta obce 

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]