Úradné
hodiny
PO 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
UT 07:30 - 12:00        12:30 - 15:30
ST 07:30 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:30 - 13:00       

Počasie Dúbravka - Svieti.com

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

    POZVÁNKA

         na zasadnutie obecného zastupiteľstva do zasadačky OcÚ
           dňa 12. 09. 2019   o 17,00 hod.


Program:
                         1./  Otvorenie zasadnutia
                             2./  Kontrola úloh
                             3./  Určenie navrhovateľa a overovateľov
                             4./  Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
                             5./  Výzva SFZ – rekonštrukcia interiéru budovy OFK
                             6./  Odpady – príprava VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi,

                             -  VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

                                a drobný stavebný odpad
                              7./  OZ – Medzi riekami – výzvy
                              8./  Prejednanie kultúrno-spoločenských akcií
                              9./  Rôzne
                            10./  Návrh na uznesenie
                            11./  Záver

                                                               Ing. Stanislav Bajužik
                                                                      starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 ... 15 [>]