Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Denný stacionár - Slávnostné otvorenie

 20.10.2022

Štvrtok, 13. októbra 2022 bol slávnostne otvorený denný stacionár pre dôchodcov a občanov našej obce. Zúčastnili sa ho členovia predsedníctva JDS Dúbravka, poslanci OZ, predstavitelia miestnych cirkví a zamestnanci OcÚ, ktorých privítal starosta obce Ing. Stanislav Bajužik. Priestory domu boli vysvätené gréckokatolíckym duchovným otcom Dominokom Rebjakom, ktorého spevom sprevádzala Mgr. Martina Bajužiková a duchovný otec Viliam Rečičár poslal svoje požehnanie a pozdravenie formou sms, z dôvodu jeho pobytu na duchovnej obnove.  Vďaka patrí aj Ing. Jánovi Trellovi, ktorý na tejto stavbe vykonával nezištne stavebný dozor. Poďakovanie patrí všetkým, no najmä členom JDS, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom, no najmä svojou energiou, časom a prácou k tomu, aby táto budova mohla byť odovzdaná do ich správy.

Dôchodcom prajeme veľa krásnych, plnohodnotných a radostných spoločných chvíľ v týchto priestoroch.


Zoznam aktualít: