Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Lokálne opravy miestnych komunikácií

 20.08.2020

      Koncom mesiaca júl sa uskutočnili práce na lokálnych opravách miestnych komunikácií. Opravy boli prevedené na prekopávkach po kanalizácii na ulici za koľajou a v časti Komanice. Opravili sa aj výtlky na ceste spájajúcej ulicu za koľajou a komanickým mostom, ďalej cesta od kostola k pažiti a praskliny na ceste na záhumní. 

     Samotnej realizácii predchádzalo dôkladné vyčistenie opravovaných miest a vyplnenie výtlkov kamenivom. Tieto práce zrealizovali zamestnanci obecného úradu spolu s aktivačnými pracovníkmi. Samotnú opravu tryskovou metódou zrealizovala spoločnosť  BITUNOVA spol. s. r. o. Zvolen.

     Veríme, že tieto, aj keď menšie opravy prispejú k zlepšeniu stavu miestnych komunikácií, a tým aj ku skvalitneniu bývania v daných lokalitách.


Zoznam aktualít: