Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 26.06.2020

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dúbravke, ktoré sa uskutoční 30.06.2020 o 18,00 hod v zasadačke OcÚ

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia

2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice

3./ Kontrola úloh

4./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

5./ Vyradenie resp. odpredaj obecnej dodávky

6./ Oprava výtlkov MK za koľajou a časti Komanice

7./ Rekonštrukcia interiéru šatní OFK Dúbravka

8./ Informácia o zrealizovaných stavebných úpravách- cintorín, parkovacie miesta, úprava okolia kopca

9./ Informácia o aktuálnych výzvach

10./ Rôzne

11./ Návrh na uznesenie

12./ Záver

                                                                                                                      Ing. Stanislav Bajužik

                                                                                                                             starosta obce


Zoznam aktualít: