SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prerušenie distribúcie elektriny

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny hraníc poľovného revíru Bažant Budkovce. 11.07.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ - 18.06.2024
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - 18.06.2024
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - 18.06.2024
Integrovaná územná stratégia Košického kraja2022-2030 - 15.05.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-27(s výhľadom do roku 2030 - 15.05.2024
Výzva na vykonanie výrubu, orezu stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z. Výzva na výrub a orez stromov a iných porastov v miestach, na ktorých sa nachádzajú potrubia vo vlastníctve spoločnosti TRANSPETROL. 29.04.2024
Miera vytriedenia odpadov za rok 2023 - 22.02.2024
Záverečný účet obce Dúbravka za rok 2023 - 21.02.2024
Generované portálom Uradne.sk