Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Svojpomocne zrealizované úpravy v obci

 29.06.2020

V mesiaci máj sme svojpomocne zrealizovali úpravu amerického pochovávania na miestnom cintoríne, keďže sa ukázalo, že šírka chodníka pri hrobových miestach je nepostačujúca. Navrhli a zrealizovali sme zmenu, kde každý rad hrobových miest bude mať samostatný chodník.

Zároveň s touto úpravou sme zrealizovali aj rozšírenie cesty v dĺžke cca 130 metrov o miesta na parkovanie smerom od domu smútku k obci. Ako podklad sme použili stavebnú suť vzniknutú z výstavby chodníkov v obci v minulom období. Povrch týchto parkovacích miest je finálne pokrytý frézovaným asfaltom.

Po vyprataní sute a navození výkopovej zeminy sa previedla aj revitalizácia okolia kopca, ktorý sa stal čistejším a bezpečnejším miestom .

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri týchto prácach, a to menovite:

 • Miroslav Vartaš
 • Miroslav Jožio
 • Štefan Pčolár
 • Stanislav Kičinka
 • Pavol Vaľko
 • Ing. Miroslav Bajužik
 • Viliam Červenák
 • Vincent Eštok
 • Ľuboš Červeňák
 • Mgr. Ján Červeňák
 • Erik Feňuš
 • Ján Feňuš ml.
 • Marián Horňák
 • Martin Horňák
 • Peter Šmiček
 • Ján Števanko

Zoznam aktualít: